top of page

''הסוד הוא לשמן את הבורג מידי פעם כך שהחלודה לא תופיע בכלל''

תיקוני טיח

תיקוני שפכטל

תיקוני צבע

הדבקת קרמיקה ומרצפות

איטום שיש מטבח

תיקון נזילות

תיקונים כלליים

החלפת צירים

תיקון דלתות

תיקון שולחנות

תיקון והחלפת ידיות

תיקון מגירות

bottom of page